Handelsbetingelser
Senest opdaterede 29/09 2018

 

Følgende handelsbetingelser gælder alene for indmeldelse, betaling og automatisk opkrævning af kontingent vedrørende medlemskab af foreningen White Hart Danes (CVR: 35927182). For at indbetale kontingent skal medlemmet være over 18 år. For medlemmer under 18 år kan forældre foretage indbetalingen. 

Indmeldelse i foreningen kan foretages på ethvert tidspunktsåfremt der samtidigt betales kontingent for indeværende periode. Udmeldelse kan ske til hver en tid, såfremt eventuelt skyldigt kontingent eller restance er betalt. Medlemskab i White Hart Danes gælder for en etårig periode, og kontingent perioden løber fra 1. Juni til og med 31. Maj. Medlemskabet er fortløbende, og slutter først når medlemmet aktivt udmelder sig via http://medlem.spurs.dk
 

Forbehold og priser
White Hart Danes forbeholder sig ret til at ændre kontingent efter forudgående varsel og vedtagelse på generalforsamling. Prisen er gældende for indeværende kontingent periode. Alle priser der oplyses er i danske kroner. Kontingentet er momsfrit og der tillægges ikke gebyr eller andet til den oplyste pris.

Betaling
White Hart Danes modtager Mastercard, VISA og VISA/Dankort som betalingsløsning. Bankoverførsel er kun muligt efter forudgående aftale med foreningen. 

Kvittering
Efter betaling af kontingent fremsendes der kvittering på oplyste e-mailadresse.

Betingelser for kreditkort abonnement
Når de gældende abonnementsbetingelser på 
http://www.spurs.dkaccepteres, godkendes det at White Hart Danes må trække det oplyste beløb periodevist, indtil abonnementsbetalingen opsiges. Kreditkort abonnementet er en service overfor medlemmer for at lette betaling, og kan til enhver tid afmeldes.

Alle priser på http://www.spurs.dker momsfritagede og opkræves som udgangspunkt én gang om året. Afvigelser fra dette vil fremgå på ordre oversigten inden bestilling. Beløbet der trækkes via abonnement fremgår ved bestilling, kreditkort abonnementsaftalen der indgås kan til enhver tid ændres eller stoppes, ved at logge ind i systemet på http://medlem.spurs.dk

Her kan der under indstillinger - regninger fra White Hart Danes, vælges at stoppe aftalen eller skifte betalingskort på kreditkort aftalen. Såfremt aftalen stoppes vil der efterfølgende fremsendes faktura til betaling på kontoens primære e-mailadresse. Andre informationer vedrørende kundeforhold - som navn, adresse og e-mail - kan ændres ved at klikke på navn. Alle e-mails der fremsendes ifm. kreditkort abonnementet vil blive sendt til e-mailadressen, der er brugt ved bestilling, og som kan findes og ændres på medlemsportalen.

 

Når der gennemføres et køb, eller der tilmeldes kreditkort abonnementsbetaling med et kreditkort, vil der indtil aftalen stoppes, eller medlemskabet af White Hart Danes opsiges, automatisk blive trukket for alle regninger baseret på det gældende medlemskab. 14 dage før beløbet trækkes sendes der en betalingsadvisering inkl. en vedhæftet ordre som kreditkort hævningen ligger til grund for. På den adviserede dato bliver abonnement hævningen foretaget. Efter abonnement hævningen er foretaget vil der fremsendes en endelig betalingsbekræftelse samt en faktura.

 

Opstår der problemer med betalingen vil fakturaen blive fremsendt med en besked om at abonnements hævningen ikke kan gennemføres. Fakturaen har en betalingsfrist på 14 dage fra den er forsøgt hævet, og kan betales med kreditkort ved at gå ind på http://medlem.spurs.dkog taste medlemsnummer og faktura nr. Kreditkort aftalen kan til enhver tid stoppes som beskrevet tidligere. Dette skal gøres inden den adviserede dato for hævning på kreditkortet, for at undgå træk på kreditkortet. Opsigelse af kreditkort abonnementsaftalen er ikke en opsigelse af medlemskabet, men blot betalingsaftalen, se de generelle vilkår for information om opsigelse af medlemskab.

 

Reklamationsret
Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af White Hart Danes ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, såfremt der er omstændigheder der findes uretmæssige. Alle klager vil blive behandlet og taget til efterretning af bestyrelsen.

Medlemmets ansvar
Medlemmer er forpligtede til at holde deres kontaktinformation opdateret. White Hart Danes forbeholder sig ret til at spærre et medlemskab ved manglende betaling og ved overtrædelse af foreningens vedtægter. 

 

Sikkerhed
For at sikre dine personlige informationer bruger White Hart Danes en sikker forbindelse til at kryptere information der udveksles til og fra vores hjemmeside under registrering og betaling. Under betaling kan du checke sikkerhedens validitet ved at klikke på padlock ikonet der viser sig i URL’en hvis du har aktiveret SSL (Secure Socket Layer). White Hart Danes benytter sig af cookies for at forbedre din oplevelse på siden. Cookies identificererdin computer og tillader at siden husker dine personlige indstillinger. Hjemmesiden vil ikke fungere optimalt hvis du har slået cookies fra i din webbrowser.

 

Kontakt
White Hart Danes
c/o Bjarke Højgaard
Sankelmarksgade 17 1.th
1676 København V

Email: 
whd@spurs.dk
Telefon: +45 28836900


Fortrolighedspolitik


Indledning
Denne fortrolighedspolitik regulerer den måde, hvorpå White Hart Danes indsamler, bruger, vedligeholder og videregiver oplysninger indsamlet fra registrerede brugere (herefter kaldet en en "Bruger") på webstedet http://www.spurs.dk(herefter kaldet "Webstedet"). Denne fortrolighedspolitik gælder for webstedet og alle produkter og tjenester, der tilbydes af White Hart Danes.

 

Personlige identifikationsoplysninger.
White Hart Danes kan indsamle personlige identifikationsoplysninger fra brugere på en række forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, når brugerne besøger vores hjemmeside, registrere sig på webstedet og i forbindelse med andre aktiviteter, tjenester, funktioner eller ressourcer, der gøres tilgængelige på vores websted. Brugerne kan blive bedt om i givet fald at opgive navn, e-mail-adresse, telefonnummer. Brugere kan dog besøge vores hjemmeside anonymt. Der indsamles personlige oplysninger til identifikation af brugere, hvis de frivilligt oplyser sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid nægte at levere personligt identifikationsoplysninger; det vil dog forhindre dem i at være medlem af foreningen.

Ikke-personlige oplysninger identifikation

White Hart Danes kan indsamle ikke-personlige identifikationsoplysninger om brugerne, når de interagerer med vores site. Ikke-personlige oplysninger kan omfatte browserens navn, hvilken type computer og tekniske oplysninger om brugere via forbindelse til vores hjemmeside, som operativsystemet og de Internetudbydere udnyttede og andre lignende oplysninger.

Hvordan bruges de indsamlede oplysninger

White Hart Danes kan indsamle og bruge Brugeres personlige oplysninger til følgende formål:

- omfatte en liste over medlemmer af White Hart Danes som har adgang til de dele af siden der henvender sig specifikt til medlemmerne.

Hvordan beskyttes dine oplysninger
White Hart Danes varetager dataindsamling, lagring og behandling i praksis og har sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse af dine personlige oplysninger, brugernavn, password, oplysninger og data, der er lagret på webstedet.

Deling af dine personlige oplysninger
White Hart Danes sælger ikke brugernes personlige identifikationsoplysninger til andre; ej heller byttes de væk eller lejes ud. 

Ændringer i denne fortrolighedspolitik
White Hart Danes har beføjelse til at opdatere denne fortrolighedspolitik til enhver tid. Når dette gøres, vil det revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Brugere opfordres til løbende at tjekke denne side for eventuelle ændringer og holde sig opdaterede om, hvordan foreningen er med til at beskytte deres personlige oplysninger. Brugere anerkender og accepterer, at det er deres ansvar at gennemgå denne fortrolighedspolitik med jævne mellemrum og at være bevidst om mulige ændringer. 

Accept af disse betingelser
Ved at bruge dette websted, tilkendegives der accept af denne politik og servicevilkår. Hvis denne politik ikke kan accepteres, frarådes det at bruge vores hjemmeside eller oprette en konto på denne. Fortsat brug af hjemmesiden efter ændringer i denne politik vil blive anset som accepteret.

For specifikke betingelser når du handler på webstedet - Se http://medlem.spurs.dk

Kontakt til os
Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik eller anvendelsen af denne hjemmeside, bedes du kontakte os på: whd@spurs.dk

White Hart Danes